Ochrona danych osobowych

Drukuj

Szanowni Państwo!


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 

 

W Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail: .

Inspektor Ochrony Danych - mgr Anna Przepióra

 

 

Dane osobowe