Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

EKUZ

Pacjent unijny to osoba, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w jednym z państw Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA do którego należą m.in.: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej zadzwoń pod numer:

800 137 200


Teleplatfoma Pierwszego Kontaktu (TPK) czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.


Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.


Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarza.


W ramach TPK możesz uzyskać:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.


Porady udzielane są w kilku językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim,
 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź