Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej zadzwoń pod numer:

800 137 200


Teleplatfoma Pierwszego Kontaktu (TPK) czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.


Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.


Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarza.


W ramach TPK możesz uzyskać:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.


Porady udzielane są w kilku językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim,
 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

 

Elektroniczna recepta to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. e-Recepta jest jednym z wielu elementów składających się na projekt "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" - P1. Ma ona nie tylko usprawnić obsługę pacjentów, ale także ułatwić dostęp do danych medycznych i przyspieszyć wykupywanie leków. Dzięki e-Recepcie pacjent i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków, co jest niezwykle ważne w procesie leczenia.

Obecnie NFZ finansuje następujące programy profilaktyki chorób:

 • program profilaktyki chorób układu krążenia,
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych,
 • program profilaktyki gruźlicy,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy,
 • program profilaktyki raka piersi,
 • program badań prenatalnych.

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

© 2016 - MCM Bałuty w Łodzi. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper