Prawo do świadczeń

Drukuj

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, które samodzielnie nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywane są z budżetu państwa.WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

Wyjątkami od tej zasady są:USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego: 

Osobom, które: 

Po tym upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 

 

Uprawnienie