Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: +42 6577970,
email:

Jeśli

 • wróciłeś z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa,
 • miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
 • masz gorączkę, kaszel, duszności,
 • podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem

nie przychodź do przychodni i nie zarażaj innych osób!

Zadzwoń natychmiast pod którykolwiek z numerów:

665386932 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
695422338 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
663114439 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
782236442 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
782277228 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
663154463 - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego,
422536200 - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi,
800190530 - Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia,
426385500 - Miejska Infolinia dla Seniorów i Zakażonych COVID-19

gdzie uzyskasz szczegółowe informacje odnośnie dalszego postępowania, diagnostyki i leczenia.
Zachowuj się według uzyskanych instrukcji, a Twoje szanse na wyzdrowienie wzrosną!

Elektroniczna recepta to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. e-Recepta jest jednym z wielu elementów składających się na projekt "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" - P1. Ma ona nie tylko usprawnić obsługę pacjentów, ale także ułatwić dostęp do danych medycznych i przyspieszyć wykupywanie leków. Dzięki e-Recepcie pacjent i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków, co jest niezwykle ważne w procesie leczenia.

Obecnie NFZ finansuje następujące programy profilaktyki chorób:

 • program profilaktyki chorób układu krążenia,
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych,
 • program profilaktyki gruźlicy,
 • program profilaktyki raka szyjki macicy,
 • program profilaktyki raka piersi,
 • program badań prenatalnych.

Kombatanci oraz osoby represjonowane, o których mowa w art.1-4 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206) mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pierwsza pomoc - zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując środki dostępne na miejscu zdarzenia.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

ZAKRES PIERWSZEJ POMOCY

W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):

 1. zabezpieczenie miejsca wypadku
 2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów)
 3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych
 4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe
 5. wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego
 6. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas)

 

INSTRUKTAŻ PIERWSZEJ POMOCY

Film pochodzi z serwisu www.szkolenia-bhp24.pl i został zamieszczony za zgodą HR LAB Health and Safety.PODRĘCZNIK PIERWSZEJ POMOCY

Podręcznik pochodzi z serwisu www.sieradz.eu i został zamieszczony za zgodą Urzędu Miasta Sieradz.

 

Pierwsza pomoc

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

© 2016 - MCM Bałuty w Łodzi. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper